โรงเรียนดาราสมุทรจัดโครงการกิจเมตตาเพื่อผู้ด้อยโอกาส

โรงเรียนดาราสมุทรจัดโครงการกิจเมตตาเพื่อผู้ด้อยโอกาส

      โรงเรียนดาราสมุทรมีโครงการกิจเมตตาเพื่อผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เนื่องในวันวิสาขบูชา โครงการกิจเมตตา ได้เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับ อปพร.เทศบาลเมืองศรีราชาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เพื่อจะส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ขาดแคลนในชุนชน ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการที่มีจุดประสงค์ช่วยเหลือสังคม ทางโครงการได้ให้นักเรียนที่มีจิตเมตตาบริจาคสิ่งของเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนในสังคม ปลูกฝังพฤติกรรมความมีเมตตาให้กับนักเรียนและโครงการกิจเมตตา ยังเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันตลอดมา

Page 1 of 12

Go to top