อาคารศูนย์การเรียนรู้

Darasamutr Globol Learning Centre

นักเรียนสายภาษาญี่ปุ่นทัศนศึกษา

นักเรียนสายภาษาญี่ปุ่นทัศนศึกษา บริษัทมิตซูบิชิมอตอร์ แหลมฉบัง วันที่ 19 มกราคม 2558

คริสต์มาส

สุขสันต์วันคริสต์มาส โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

Prev Next

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 31 มกราคม 2558 สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3