แผนการดำเนินงานประจำปี 2558

วันที่ 10 เดือนมีนาคม 2558

ความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียน

วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

จำหน่ายหนังสือเรียน

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

อาคารศูนย์การเรียนรู้

Darasamutr Globol Learning Centre

นักเรียนสายภาษาญี่ปุ่นทัศนศึกษา

นักเรียนสายภาษาญี่ปุ่นทัศนศึกษา บริษัทมิตซูบิชิมอตอร์ แหลมฉบัง วันที่ 19 มกราคม 2558

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน-วันที่ 14 เดือนมีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558